Pokoj vječni

Pokoj vječni daruj mu/joj/im, Gospodine!
I svjetlost vječna svijetlila njemu/njoj/njima!
Počivao/la/li u miru!
Amen.

Pokoj vječni