Poklon Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu

Budi hvaljen i slavljen Isus u Presvetom Oltarskom Sakramentu sada i vazda u vijeke vjekova.
Amen

Monstranca