Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,

koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,

mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;

sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;

uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;

odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku,

općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni.

Amen.

Apostoli