Anđelu čuvaru (stara)

Anđele Božji, čuvaru moj,
ja te molim, sluga tvoj,
čuvaj meni život moj i
duše mi vas pokoj.
Bog je meni Tebe dao
za čuvara odabrao,
zato molim Ti pomozi
hvale moje Bogu nosi.

AMEN

g2801845a878355e096c34f1b8547b4fd04a6c43b9e5d3821d1c62a90a8ce87228861dac0f97e43bb3fdb46075608c9efd0a6b04b564070710f972167bc9193dd_1280-4052466.jpg